حمل بار و اثاثیه از مشهد به تهران

نخي طرح جغد مشكي -صورتي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 8.8

قیمت :40,000تومان
خرید

كرپ نخ طرح جغد

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 8.4

قیمت :60,000تومان
خرید

كرپ نخ گلدار جديد

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 7.5

قیمت :60,000تومان
خرید

كرپ نخ طرح گل به سر

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 7

قیمت :55,000تومان
خرید

كرپ نخ گلدار زمينه شيري

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 6.5

قیمت :60,000تومان
خرید

خامه دوزي حاشيه سورمه اي

عرض : 130 سانتی متر - موجودی: 4

قیمت :98,000تومان
خرید

كرپ نخ طرح اهو

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 23.1

قیمت :60,000تومان
خرید

كررپ نخ طرح خرگوش جديد

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 20.5

قیمت :60,000تومان
خرید

كرپ نخ گلدار سورمه اي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 19.3

قیمت :60,000تومان
خرید

كرپ نخ طرح سرخسپوستي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 13

قیمت :60,000تومان
خرید

كتان جديد ابي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 1.5

قیمت :54,000تومان
خرید

حرير برجسته ابي طوسي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 1

قیمت :69,000تومان
خرید

مخمل كبريتي صورتي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0.7

قیمت :79,000تومان
خرید

تريكو (خرس -پنگوئن )

عرض : 180 سانتی متر - موجودی: 0.10

قیمت :37,000تومان
خرید

وال كتان بردري دوزي سفيد

عرض : 140 سانتی متر - موجودی: 0.10

قیمت :125,000تومان
خرید

كتان نخ طرح كاج سبز

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :54,000تومان
خرید

كتان نخ جغد زمينه زرشكي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :54,000تومان
خرید

كتان نخ تايلندي گل قهوه اي زمينه سورمه اي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :54,000تومان
خرید

كتان نخ رز نباتي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :54,000تومان
خرید

كتان تايلندي زمينه سبز

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :54,000تومان
خرید

كرپ نخ طرح حيوانات

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

كشمير چهارخونه زمينه خامه اي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :140,000تومان
خرید

كشمير چهارخونه ريز

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :140,000تومان
خرید

خامه دوزي مشكي (new)

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :125,000تومان
خرید

نخي طرح استوايي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

تريكو (گربه)

عرض : 180 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :37,000تومان
خرید

كرپ نخ طرح بالرين

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :60,000تومان
خرید

لينن فويلي طلاكوب

عرض : 110 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :88,000تومان
خرید

نخي خرگوش صورتي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :43,000تومان
خرید

كتان نخ زمينه مشكي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :54,000تومان
خرید

كرپ حرير طرح خانه

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :64,000تومان
خرید

خامه دوزي (برگ)

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :120,000تومان
خرید

خامه دوزي طرح هلال

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :98,000تومان
خرید

فلور جام طرح روباه

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :64,000تومان
خرید

لينن گلدار زمينه زرشكي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :49,000تومان
خرید

خامه دوزي سفيد Q1050

عرض : 140 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :98,000تومان
خرید

خامه دوزي سفيد Q1051

عرض : 140 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :98,000تومان
خرید

نخي اسلپ خرگوش

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

نخي اسلپ خرس

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

نخي اسلپ جغد سبز صورتي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :40,000تومان
خرید

نخي اسلپ سنجاقك

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

نخي اسلپ گلدار

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

نخي اسلپ پاپيون

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

نخي طرح گربه زمينه مشكي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

نخي طرح گل درشت

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

نخي طرح پرنده زمينه سورمه اي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

كرپ كش طرح كريسمس

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :75,000تومان
خرید

مخمل درشت رنگ سبز

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :65,000تومان
خرید

مخمل درشت رنگ ياسي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :65,000تومان
خرید

كرپ حرير زمينه گلبهي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :59,000تومان
خرید

لينن طوسي كمرنگ

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :56,000تومان
خرید

حرير دون برجسته سورمه اي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

حرير گل برجسته صورتي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

كشمير راه طوسي كره اي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :75,000تومان
خرید

كتان نخ طرح خرگوش صورتي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :48,000تومان
خرید

كتان نخ طرح گلدار ابي طوسي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :48,000تومان
خرید

كتان نخ طرح پر{سورمه اي}

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :48,000تومان
خرید

خامه دوزي سفيد تمام گل

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :98,000تومان
خرید

خامه دوزي نباتي حاشيه دار

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :120,000تومان
خرید

كرپ حرير خرگوش صورتي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :64,000تومان
خرید

خامه دوزي طرح قلب

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :68,000تومان
خرید

كتان نخ خرگوش زمينه سبز ابي (جديد)

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :54,000تومان
خرید

خامه دوزي رنگ سرخابي يه طرف حاشيه

عرض : 140 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :120,000تومان
خرید

حرير دون برجسته طوسي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

كتان تايلندي سورمه اي(يك )

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :54,000تومان
خرید

كتان تايلندي سورمه اي(دو )

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :54,000تومان
خرید

خامه دوزي طرح حاشيه جديد

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :98,000تومان
خرید

حرير ژوژرت مشكي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :59,000تومان
خرید

خامه دوزي طرح برگ مشكي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :110,000تومان
خرید

خامه دوزي سفيد جديد

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :110,000تومان
خرید

لنین کرکی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :39,000تومان
خرید

فوتر سورمه ای

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :89,000تومان
خرید

کتان تترون چهارخونه لباسی رنگ قرمز

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :44,000تومان
خرید

کتان تترون چهارخونه لباسی رنگ سبز ابی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :44,000تومان
خرید

کتان تترون چهارخونه لباسی رنگ نارنجی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :44,000تومان
خرید

کتان تترون چهارخونه لباسی رنگ سبز زیتونی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :44,000تومان
خرید

کتان تترون چهارخونه لباسی رنکگ طوسی

عرض : 90 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :44,000تومان
خرید

کرپ حریر سورمه ای گلدار

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :58,000تومان
خرید

خامه دوزی طرح برگ رنگ کرم

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :79,000تومان
خرید

خامه دوزی طوسی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :79,000تومان
خرید

خامه دوزی طرح برگ رنگ خردلی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :79,000تومان
خرید

خامه دوزی طرح برگ ماشی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :79,000تومان
خرید

کشمیر

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :46,000تومان
خرید

کشمیر

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :46,000تومان
خرید

حریر خالدار برجسته نباتی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :42,000تومان
خرید

لنین نخی زمینه ابی با خط سفید

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :58,000تومان
خرید

لنین نخی زمینه طوسی با خط سفید

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :58,000تومان
خرید

خامه دوزی سفید

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :79,000تومان
خرید

ژاکارد ترک

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :160,000تومان
خرید

کشمیر چهارخونه ترک

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :52,000تومان
خرید

کشمیر چهارخونه رنگ سبز

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :44,000تومان
خرید

وال نخی گلدوزی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :79,000تومان
خرید

تترون نخ گیپور دوزی شده

عرض : 135 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :148,000تومان
خرید

کرپ حریر گلدار دیجیتال

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :62,000تومان
خرید

نخی زمینه سورمه ای

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

ساتن سیلک گلدار

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :58,000تومان
خرید

حریر طرح اسب تک شاخ

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :62,000تومان
خرید

حریر طرح گلدان و گل

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :62,000تومان
خرید

خامه دوزی رنگ سبز

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :82,000تومان
خرید

خامه دوزی رنگ مشکی طرح گل

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :92,000تومان
خرید

لنین نخی رنگ ابی طوسی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :68,000تومان
خرید

لنین نخی رنگ صورتی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :68,000تومان
خرید

لنین نخی رنگ سفید

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :68,000تومان
خرید

لنین گلدار سوزن دوزی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :78,000تومان
خرید

کرپ حریر طرح پرنده

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :72,000تومان
خرید

کرپ حریر گلدار طرح 3 بعدی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :72,000تومان
خرید

کاتا باتیک نخی طرح پرنده

عرض : 110 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :78,000تومان
خرید

کاتا باتیک نخی طرح هندسی

عرض : 110 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :78,000تومان
خرید

کرپ حریر گلدار زرشکی زمینه سفید

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :68,000تومان
خرید

کرپ حریر طرح رنگارنگ

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :72,000تومان
خرید

کرپ ویندوز رنگ سفید

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :68,000تومان
خرید

نخی طرح خرگوش

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

خامه دوزی طرح برگ زمینه سفید

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :95,000تومان
خرید

خامه دوزی طرح برگ زمینه مشکی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :95,000تومان
خرید

خامه دوزی طرح گل زمینه مشکی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :95,000تومان
خرید

خامه دوزی طرح گل زمینه سفید

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :95,000تومان
خرید

خامه دوزی سفید حاشیه دار

عرض : 125 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :89,000تومان
خرید

کرپ نخ زمینه صورتی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :69,000تومان
خرید

خامه دوزی زیگزاگ سفید

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :95,000تومان
خرید

خامه دوزی زیگزاگ مشکی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :95,000تومان
خرید

شانتون طرح جغد

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :88,000تومان
خرید

کرپ نخ سورمه ای گلدار

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :69,000تومان
خرید

کرپ نخ طرح خرگوش زمینه سفید

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :69,000تومان
خرید

وال نخی سوزن دوزی

عرض : 140 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :85,000تومان
خرید

نخی پروانه سورمه ای

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

کرپ حریر گلدار زمینه مشکی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :69,000تومان
خرید

ژاکارد حصیری طرح پرنده

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :92,000تومان
خرید

امبرودی سورمه ای

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :86,000تومان
خرید

نخي طرح خانه

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

خامه دوزی صورتی -گلبهی

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :95,000تومان
خرید

لنين نخي ابي گلدار

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :68,000تومان
خرید

كرپ نخ گلدار زمينه سفيد

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :69,000تومان
خرید

كرپ نخ سورمه اي گلدار

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :69,000تومان
خرید

امبرودي طوسي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :82,000تومان
خرید

لي گلدار سورمه اي

عرض : 135 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :69,000تومان
خرید

حرير مشكي برجسته

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

لي گلدار مشكي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :69,000تومان
خرید

كرپ حرير گل نارنجي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :69,000تومان
خرید

كرپ حرير گل آبي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :69,000تومان
خرید

كشمير صورتي سورمه اي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :75,000تومان
خرید

كشمير گلدار مشكي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :75,000تومان
خرید

كشمير چهارخونه درشت صورتي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :75,000تومان
خرید

كشمير صورتي طوسي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :75,000تومان
خرید

كشمير ترك راه دار سورمه اي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :75,000تومان
خرید

كشمير ژاكارد طوسي پاپيون

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :85,000تومان
خرید

كشمير ژاكارد قرمز پاپيون

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :85,000تومان
خرید

كشمير اسكاتلندي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :75,000تومان
خرید

كرپ كره زمينه نباتي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :88,000تومان
خرید

كتان پنبه چهارخونه

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

سوييت صورتي چرك

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :85,000تومان
خرید

خامه دوزي خردلي جديد

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :82,000تومان
خرید

كشمير چهارخونه قرمز طوسي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :75,000تومان
خرید

كشمير چهارخونه آبي طوسي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :75,000تومان
خرید

مخمل كبريتي قرمز

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

كتان گلدوزي سورمه اي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :98,000تومان
خرید

خامه دوزي جيگري

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :98,000تومان
خرید

مخمل كبريتي زرشكي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

مخمل كبريتي طوسي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

لنين نخ پشمي سورمه اي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :53,000تومان
خرید

كشمير لمه جديد

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :65,000تومان
خرید

مخمل كبريتي بادمجوني جديد

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: 0

قیمت :55,000تومان
خرید

كرپ كش طرح ادم برفي

عرض : 150 سانتی متر - موجودی: .

قیمت :75,000تومان
خرید


ضمانت بازگشت 7 روز
ارسال کالا به تمام نقاط ایران
24 ساعته

دسته بندی محصولات

اطلاعات تماس

خراسان رضوی مشهد محله امام خمینی - خیابان امام خمینی 23- خیابان جنت - خیابان مجتمع تجاری - ساختمان مجتمع تجاری جنت - پلاک 42 - طبقه زیر همکف - واحد 42
۰۹۱۲۰۲۹۶۰۵۸ ** 05132254043
info@golareh-cloth.ir

نماد اعتماد الکترونیکی


نماد کد ساماندهی

logo-samandehi
Copyright © golareh-cloth.ir 2018